Naše služby

Ponúkame komplexné reklamné služby, vďaka ktorým vám vieme poskytnúť plnohodnotný reklamný servis. Od fotografie, cez video, grafické návrhy, web dizajn a tvorbu web stránok, až po produkciu tlačovín a iných reklamných materiálov.

Ak by ste zaradom využili všetky, naša spolupráca by mohla vyzerať napríklad takto:

  1. Fotograf zhotoví profesionálne fotografie vašich produktov (priestorov, služieb, činnosti,...)
  2. Z upravených fotografií vám pripravíme grafický návrh pre brožúru, leták, alebo akékoľvek propagačné materiály, s ktorými sa plánujete prihovárať svojim zákazníkom.
  3. Novučičké imidžové fotografie nám výborne poslúžia pre návrh vašej novej web stránky.
  4. Keďže váš produkt (služba) slúži predovšetkým potrebám vašich zákazníkov, natočíme zábavné prezentačné video, v ktorom vystihneme jeho účel, použitie a charakter.
  5. Reklamná brožúra je už hotová a my práve dozeráme na jej kvalitnú tlač.
  6. Po práci prichádza zábava a stretneme sa spolu na vašom firemnom športovom evente, ktorý pre vás zorganizujeme.

Naše služby samozrejme poskytujeme aj jednotlivo, podľa vašej skutočnej potreby a konkrétneho zadania. Ucelené reklamné riešenie však posunie vašu spoločnosť vpred najvýraznejšie.