Web dizajn

Všetko je na webe a kto nie je online, neexistuje.

Ak sa zveríte do našich rúk, navrhneme a naprogramujeme vám modernú a estetickú web stránku, ktorá bude spĺňať najnovšie technické požiadavky a užívateľské nároky. V spolupráci s vami vytvoríme zmysluplnú platformu informácií o vašich aktivitách, ktorá prispeje ku kladnému imidžu vašej spoločnosti a nasmeruje vašich potenciálnych zákazníkov k želanej akcii.

Čo sa týka rozsahu, možno bude vašim zámerom vytvorenie klasickej informatívnej web stránky, webovej stránky s vlastným redakčným systémom, jednoduchej mikrostránky alebo naopak rozsiahleho webu s e-shopom.

Veľmi radi spojíme najmodernejší web dizajn s víziou vašej spoločnosti.

Kontaktujte nás a porozprávame sa o vašich cieľoch.

vytvoríme

 

  • klasickú informatívnu www stránku
  • web stránku s redakčným systémom
  • e-shop
  • mikrostránku (minisite)