Crime&Dine

Výborná večera a skvelé divadlo – to je vražedná kombinácia, ktorú bravúrne namiešal režisér Nikita Slovák a priniesol tak do slovenských končín nový divadelný žáner Crime&Dine. Ide o netradičné divadelné predstavenie, ktoré sa odohráva priamo v priestoroch reštaurácie. Zatiaľ čo si hostia vychutnávajú večeru, odvíja sa pred ich očami napínavý, ale zároveň aj zábavný príbeh s kriminálnou zápletkou, do ktorej vyšetrovania sú po večeri aj zapojení.

Žáner „vražda pri večeri" je v anglosaskom priestore známy a populárny už 30 rokov, a vďaka svojmu potenciálu zaujať aj slovenského diváka, patrí aj do našej ponuky firemných eventov. Toto predstavenie je možné zorganizovať na mieru v takmer akýchkoľvek reštauračných priestoroch v ktoromkoľvek slovenskom meste.

Vraždilo sa napríklad aj vo vinárni Bakchus, pričom ako nezvratný dôkaz slúži aj toto prezentačné video.

Naše posledné práce